Wiedza i nauka - serwis tematyczny

Strona główna

dzisiaj jest: 13.12.2017


Katalog stron


Studia z przyszłością
data: 28.11.2011 / Biuro Projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Studia z przyszłościąCzłowiek nie jest istotą idealną. Niejednokrotnie nie jest odporny na szkodliwe działanie nieprzyjaznego środowiska. Nie może pracować bez przerwy, a w trakcie wykonywania żmudnych i powtarzalnych czynności mogą pojawiać się liczne błędy.

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Warszawskiej mają na celu przygotowanie specjalistów w dziedzinie projektowania, wdrażania i utrzymywania w ruchu nowoczesnych układów sterowania.

Tak więc automatyka zajmuje się sterowaniem bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem. Dyscyplina ta korzysta z osiągnięć informatyki, elektroniki, fizyki i matematyki. Robotyka natomiast zajmuje się projektowaniem, sterowaniem i zastosowaniem robotów. Roboty natomiast zastępują człowieka w wykonaniu wielu ciężkich i niebezpiecznych zadań. Robotyka i automatyka to dziedziny ściśle ze sobą związane.

W procesie przyswajania wiedzy bardzo ważne jest praktyczne podejście do nauki. Studia realizowane na Politechnice Warszawskiej nastawione są właśnie na prace praktyczne – projekty i laboratoria, które stanowią połowę zajęć. Udostępnione dobrze wyposażone laboratoria, liczne prężnie działające koła naukowe oraz ożywiona wymiana studentów pozwala zgłębiać zainteresowania studentów.

Szczegółowe informacje o kierunku na stronie: http://airmgr.elka.pw.edu.pl/

Szerokie perspektywy pracy
Każdego roku na rynek pracy jest wypuszczana niewielka liczba absolwentów Automatyki i Robotyki. Natomiast w całym kraju, a także za granicą zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie każdego roku rośnie. Absolwenci Politechniki Warszawskiej – uczelni z doświadczeniem w kształceniu na wyżej wymienionym kierunku bez problemu znajdują zatrudnienie zarówno w polskich, jak i zagranicznych uczelniach. Walorem absolwentów są duże umiejętności praktyczne nabyte podczas realizacji projektów laboratoryjnych oraz zadań projektowych. Jednak do realizacji takich zadań konieczna jest wiedza teoretyczna. Połączona z chęcią samodoskonalenia i umiejętnością dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku pracy stanowi podstawę dla dobrego pracownika/naukowca.

Po co kształcić specjalistów w dziedzinie Automatyki i Robotyki?
Praktycznie wszystkie obecne systemy automatyki wykorzystują komputerowe systemy sterowania, realizujące specjalne algorytmy sterowania. Specjalista z dziedziny automatyki i robotyki musi więc nie tylko dysponować wiedzą umożliwiającą zaprojektowanie dobrego algorytmu, ale też mieć odpowiednie przygotowanie informatyczne, które pozwoli na implementację algorytmu. Bardzo często projektowane systemy automatyki są częścią większego systemu. Istotna jest więc wiedza z zakresu integracji systemów informatycznych, w tym sieci.

Idealni kandydaci to…
Absolwenci studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) automatyki i robotyki, którzy chcą kontynuować kształcenie w dotychczasowym kierunku, a tym samym podnieść swoje kwalifikacje.
Absolwenci studiów pierwszego stopnia innych kierunków (chemików, elektroników, elektryków, fizyków, informatyków, mechaników). Osoby takie będą mogły uzyskać dodatkową, ciekawą i atrakcyjną na rynku pracy specjalizację.

Przyjęcia na stacjonarne studia magisterskie odbywają się co semestr.

Biuro do Spraw Przyjęć na Studia
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Sekretariat Pełnomocnika rektora ds. rekrutacji na Studia
00-661 Warszawa, pl. Politechniki 1, pok. 66
tel. 22-629-60-70, 22-234-74-12, e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl

Rekrutacja na semestr letni w grudniu i styczniu!!!
(przez portal rekrutacyjny https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl/)

Wydziały:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Wydział Elektryczny
Wydział Inżynierii Produkcji
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Wydział Mechatroniki

Biuro Projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej

Biuro Projektu Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3 pokój nr 50
00-664 Warszawa
http://www.pr.pw.edu.pl
informację dostarczył:
PR public relations
http://pr.otwarty.pl


Ty także możesz skorzystać z darmowej reklamy - nadsyłaj teksty, artykuły i informacje prasowe o swojej firmie, o aktualnościach, nowościach, produktach... Zobacz jak nadsyłać informacje prasowe do naszych serwisów.


Witamy

Witamy w naszym serwisie internetowym


Zapraszamy

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu serwisu Wiedza i nauka - możesz dodać swój wpis do katalogu oraz nadsyłać informacje prasowe, nowości, ciekawostki.
Polecamy

ostatnio dodane informacje prasowe, teksty, artykuły:


© webwweb.pl | Wiedza i nauka - strona główna | Wiedza i nauka - wiadomości | katalog